MedIQ Consulting

Om MedIQ Consulting

Bild till sidan

Om MedIQ Consulting

MedIQ Consulting AB har mer än 20 års erfarenhet av GMP (Good Manufacturing Practice) och validering inom bioteknik- och läkemedelsvärlden.

MedIQ Consulting AB startades 2014 av Inger Jönebring.
Inger har en Magisterexamen i Analytisk kemi från Stockholms universitet och har arbetat inom läkemedels-, biotekniska och medicintekniska industrin sedan 1998. Inger har även erfarenhet ifrån livsmedelsindustrin.

Samarbetspartner:

Key2Compliance AB

 

MedIQ Consulting AB åtar sig kortare och längre uppdrag inom bland annat projektledning, kvalitetsstrategier och validering.

MedIQ Consulting AB har bland annat haft uppdrag hos:

AMO Abbott

Anocca

AstraZeneca

Caverion

CCS Healthcare

NNE Pharmaplan

Nobel Biocare

Plantvision

Skanska Healthcare

Technogarden Engineering