MedIQ Consulting

Vårt erbjudande

Bild till sidan
Vårt Erbjudande | Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

MedIQ Consulting kan erbjuda specialist som har flerårig erfarenhet av att arbeta inom kvalitetssäkring.

Vi kan bland annat erbjuda tjänster inom

  • Framtagande och reviderande av kvalitetssystem
  • Framtagande och reviderande av SOPar
  • Hantering av ändringsärenden
  • Hantering av avvikelser/CAPA